Presentació

Atenció al socis

Servei telefònic d’atenció als associats que es trobin en situació de crisi (física o emocional) per causes relacionades amb la malaltia.

Yoga

Este taller, a través del conocimiento de nuestro cuerpo, da la oportunidad de aprender a cuidarse tanto física como psíquicamente, para una mejora de la calidad de vida, para prevenir y mejorar trastornos físicos (dolor de espaldas, cervicales, lumbalgias, ciática, etc.) y psíquicos (estrés, ansiedad, etc.), a través de ejercicios de respiración, posturales y mentales. […]

Taller de Memòria

Realització d’exercicis usant materials diversos per efectuar activitats per prevenir l’envelliment cerebral i desenvolupar estratègies que possibilitin mantenir una memòria activa.

Biblioteca

Servei de biblioteca consistent en : · préstec de llibres procedents de donacions o adquirits per l’associació. · adquisició de llibres relacionats amb la fibromiàlgia i altres temes relacionats amb la salut. Amb aquest servei es pretén: · Fomentar l’hàbit de lectura. – fomentar, mitjançant la lectura, la concentració i memorització. · Facilitar l’intercanvi de… [ Llegir més ]

Terapia de grupo

Sesiones de terapia de grupo de enfoque dinámico para: – Aprender a identificar y reconocer al propio cuerpo, las emociones, los sentimientos, pensamientos y las necesidades reales que los pacientes con fibromialgia tienen. – Aprender a valorarse y a valorar a los que nos rodean, a respetar y a ?escuchar? los síntomas del cuerpo, para […]

Informació al públic

Atenció a las persones que sol·liciten informació sobre l’associació, ja sigui per telèfon o en el local social, facilitan-lis la Guia de Informació sobre la Fibromiàlgia. Horari d’atenció: -Telèfon 666 122 632 : dies laborables de 10 a 20 hores. -Local social: dilluns de 11 a 13 hores i divendres de 17 a 18 hores.

Biblioteca

Servicio de biblioteca consistente en: – préstamo de libros procedentes de donaciones o adquiridos por la asociación. – adquisición de libros relacionados con la fibromialgia y otros temas relacionados con la salud. Con este servicio se pretende: – Fomentar el hábito de lectura. – Facilitar el intercambio de libros y opiniones sobre las lecturas realizadas. […]

Información al público

Atención a las persones que solicitan información sobre la asociación, ya sea por teléfono o en el local social, facilitándoles la Guía de Información sobre la Fibromialgia. Horario de atención: -Teléfono 666 122 632 : días laborables de 10 a 20 horas. -Local social: lunes de 11 a 13 horas i viernes de 17 a […]

Manualidades

Taller para realizar trabajos manuales con el uso de materiales diversos. Se busca la relajación mediante la terapia de las manualidades y se pretende que durante el transcurso de la actividad existan conversaciones que amenicen la misma. Los monitores son los mismos socios que participan enseñando manualidades. Horario: martes de 11:00 a 13:00 horas.

Ioga

Aquest taller, a través del coneixement del nostre cos, dóna l’oportunitat d’aprendre a cuidar-se tant física com psíquicament, per a una millora de la qualitat de vida, per a prevenir i millorar trastorns físics (dolor d’esquena, cervicals, lumbàlgies, ciàtica, etc.) i psíquics (estrès, ansietat, etc.), a través d’exercicis de respiració, posturals i mentals. Horari:… [ Llegir més ]

T’ai-Chi

El T’ai-Chi se puede entender como una forma de ejercicio físico, como una terapia, como un arte marcial o como una práctica espiritual. En realidad todos estos aspectos se fusionan y se complementan. EL Chi-Kung (QI GONG). Podemos traducirlo como “trabajar con la energía”. Es un arte terapéutico procedente de China creado por los grandes […]

Teràpia de grup

Sessions de teràpia de grup d’enfocament dinàmic per a: Aprendre a identificar i reconèixer al propi cos, les emocions, els sentiments, pensaments i les necessitats reals que els pacients amb fibromiàlgia tenen. Aprendre a valorar-se i a valorar als quals ens envolten, a respectar i a “escoltar” els símptomes del cos, per a poder a […]

Risoterapia

La risoterapia es una disciplina que se desarrolla en grupo y que, mediante distintas técnicas, nos dispone para la risa. El principio básico de la risoterapia reside en que la risa no es sólo una cuestión divertida sino que es un modo de conocer la realidad. Horario: se realiza mensualmente, alternando los horarios de mañana […]

Manualitats

Taller per a realitzar treballs manuals amb l’ús de materials diversos. Es busca la relaxació mitjançant la teràpia de les manualitats i es pretén que durant el transcurs de l’activitat existeixin converses que amenitzin la mateixa. Els monitors son els mateixos socis que participen ensenyant manualitats. Horari: dimarts de 11:00 a 13:00 hores.