Presentació

L’Associació

Fibrofels es la associació de Castelldefels dedicada exlusivament a afectats de fibromiàlgia. Esperem que la lectura d’aquesta pàgina li sigui d’utilitat. Moltes gràcies per la seva atenció.

Qui som

Som un grup de persones preocupats per l’enorme impacte individual i social de la fibromiàlgia i per la problemàtica vinculada a la mateixa, tant dels afectats com dels seus familiars.

Història

A Castelldefels, el 23 de setembre de 2002, es va constituir com entitat sense ànim de lucre l’Associació de Fibromiàlgia del Baix Llobregat Fibrofels. El 26 de febrer de 2007, per a evitar confusions quant a l’àmbit d’actuació de la nostra entitat, es canvia el nom de l’Associació pel de FIBROFELS ASSOCIACIÓ DE FIBROMIÀLGIA DE […]