La Fibromiàlgia

Tractament

Actualment no es disposa d’un tractament curatiu per a la fibromiàlgia, per la qual cosa es procura alleujar els símptomes i l’adaptació del malalt.

El metge i el pacient han de desenvolupar un programa adaptat al malalt.

El tractament terapèutic inclou diversos fàrmacs antiinflamatoris, analgèsics, reguladors del somni i teràpies conductuals / cognitives.

El control del dolor té un paper molt rellevant en el nivell de qualitat de vida.

L’exercici moderat és recomanable.