Activitats

Risotèrapia

La risotèrapia és una disciplina que es realitza en grup i que, mitjançant distintes tècniques, ens disposa per al riure. El principi bàsic de la risotèrapia resideix que el riure no és només una qüestió divertida sinó que és una manera de conèixer la realitat.

Horari: es realitza mensualment, alternant els horaris de matí o tarda per a facilitar que puguin assistir el major nombre de socis.