La Fibromiàlgia

Qui hauria de diagnosticar-lo?

El professional adequat per a diagnosticar la fibromiàlgia és el reumatòleg doncs la fiabilitat diagnostica del metge d’assistència primària és baixa.

Una vegada diagnosticada, el seguiment dels casos no complexos, pot quedar en mans del metge de família.