Finalitats

Que fem per a aconseguir els nostres objectius?

-Jornades Informatives.
– Conferències / col·loqu.i
– Participació en esdeveniments de difusió ciutadana.
– Edició de Guies d’Informació a Pacients i Familiars.
– Difusió d’informació en qualsevol sector de l’àmbit sanitari social.
– Educació per a la Salut: Espai de Convivència.
– Assessorament en Fisioteràpia.
– Assessorament Psicològic.
– Assessorament Jurídic.
– Realització de tallers d’activitats.
– Acords amb l’Ajuntament, Centres de Serveis Socials i altres entitats per a, a través de diversos programes de col·laboració, promoure la millora de la Qualitat de Vida dels malalts de fibromiàlgia.
– Biblioteca per a consulta.
– Col·laboració amb la Fundació per a la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica en l’emissió de la Targeta Visa Fibro Card.