Presentació

L’Associació

Fibrofels es la associació de Castelldefels dedicada exlusivament a afectats de fibromiàlgia.

Esperem que la lectura d’aquesta pàgina li sigui d’utilitat.

Moltes gràcies per la seva atenció.