Serveis

Informació al públic

Atenció a las persones que sol·liciten informació sobre l’associació, ja sigui per telèfon o en el local social, facilitan-lis la Guia de Informació sobre la Fibromiàlgia.

Horari d’atenció:

-Telèfon 666 122 632 : dies laborables de 10 a 20 hores.

-Local social: dilluns de 11 a 13 hores i divendres de 17 a 18 hores.