Presentació

Història

A Castelldefels, el 23 de setembre de 2002, es va constituir com entitat sense ànim de lucre l’Associació de Fibromiàlgia del Baix Llobregat Fibrofels.

El 26 de febrer de 2007, per a evitar confusions quant a l’àmbit d’actuació de la nostra entitat, es canvia el nom de l’Associació pel de FIBROFELS ASSOCIACIÓ DE FIBROMIÀLGIA DE CASTELLDEFELS.