Guia d'informació a pacients i familiars

Guia d’informació a pacients i familiars

A diferència d’altres associacions, que poden donar-se a conèixer en el seu propi entorn, la nostra necessita fer-lo a aquelles persones que se’ls ha diagnosticat la malaltia o tinguin indicis que puguin estar malaltes, per això, editem una Guia d’Informació en la qual exposem els símptomes de la malaltia, la manera de diagnosticar-la i consells per als afectats.

Aquest document ho distribuïm en els llocs que ens han demostrat ser més idonis (ambulatoris, hospitals, farmàcies, biblioteques, etc.) perquè les persones afectades (malalts o familiars) puguin tenir notícies de l’existència de la nostra associació, i així poder contar amb el suport i les experiències que molts de nosaltres no vam disposar.

Pots obtenir-la en format PDF en el document annex.