Finalitats

Finalitats de l’Associació

Donar a conèixer tot allò que faci referència a la malaltia:
– Organitzar grups de voluntaris.
– Organitzar grups d’ajuda mútua.
– Organitzar activitats dedicades a exercitar la memòria i realitzar exercicis especials per a la nostra malaltia.
– Aconseguir el reconeixement mèdic, institucional i de les Administracions Públiques.
– Fomentar i donar suport a la investigació.