21 febrer 2009

Assemblea General Ordinària: 10 de març de 2.009

La Junta Directiva de l’Associació, convoca als associats a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que se celebrarà el proper dia 10 de març de 2.009 a les 17:30 hores (única convocatòria) en el local de la seu social carrer Rafael Casanova i Comas, nombre 33 baixos de Castelldefels, amb el següent ordre del dia:

1º Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2º Estat de comptes.

3º Elecció del nou càrrec de tresorera.

4º Precs i preguntes.