9 febrer 2008

Assemblea General Extraordinària: 28/02/2008

La Junta Directiva de l’Associació, convoca als associats a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que se celebrarà el pròxim dia 28 de febrer de 2.008 a les 17:30 hores (única convocatòria) en el local de la seu social carrer Rafael Casanova *i Comas, nombre 33 baixos de Castelldefels, amb el següent ordre del dia:

1º Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2º Estat de comptes.

3º Elecció dels nous càrrecs de la Junta directiva per als dos pròxims anys d’acord amb els Estatuts de l’Associació (càrrecs elegibles: presidenta, vicepresidenta, secretaria, tresorera i vocals).

4º Revisió de quotes a pagar pels associats.

5º Precs i preguntes.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Amb aquesta data queda obert el període de presentació de candidatures per a càrrecs de la Junta Directiva, que finalitzarà el mateix dia de l’Assemblea.

Les persones interessades haurien de notificar-lo al telèfon de l’Associació nombre 666 122 632.