31 desembre 2007

22 de novembre de 2007: ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA: Renovació càrrecs de la Junta Directiva

La Junta Directiva de l’Associació, convoca als associats a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que se celebrarà el pròxim dia 22 de novembre de 2.007 a les 18,00 hores (única convocatòria) en el local de la seu social carrer Rafael Casanova i Comas, núm. 33 baixos de Castelldefels, amb un únic punt en l’ordre del dia:

Renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació (càrrecs elegibles: president/a, vice-president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals).

Amb aquesta data queda obert el període de presentació de candidatures que finalitzarà el mateix dia de l’Assemblea.Els socis interessat haurien de notificar-lo al telèfon de l’Associació: 666 122 632.