Fibrofels es la associació de Castelldefels dedicada exclusivament a afectats de fibromiàlgia. Esperem que la lectura d’aquestes pàgines li sigui d’utilitat. Moltes gràcies per la seva atenció.